Önkormányzat

Önkormányzat

1-2011önkorm.rend.az önkorm.2011.költségvetéséről

2-2011(I.18.)önkorm.rend.a 2012.évi víz-és szennyvízcsat.szolg.díjáról

2-2011(II.15.)önkorm.rend.a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatáról

3-2011önkorm.rend.önkorm.tulajdonában lévő viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról

4-2011önkorm.rend.önkorm.2010.évi költségvetésének végrehajtásáról

5-2011önkorm.rend.a helyi körny.véd.,a közter. és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, 8-2004.önkorm.rend. módosításáról

 

1-2010.számú utasítása a kiadmányozás rendjéről

2-2010.számú utasítása a Körjegyzőség kiadmányozási rendjéről

2-2010(II.27.)rend.a helyi építés szabályzatáról szóló,3-2008 rend. módosításáról

3-2010önkorm.rend.az önkorm.2009.évi költségvetésének végrehajtásáról

4-2010önkorm.rend.a Szfvári Táncsics M. Ált. Isk. Jenői Tagisk.járó tanulók támogatásáról

5-2010önkorm.rend.a Jenői Napközi Otthonos Óvodába járó gyermekek támogatásáról

A teljes cikk itt olvasható

1-2009.rend.önkorm.2009.évi költségvetéséről

2-2009.évi rend. a 2008.évi költségvetés végrehajtásáról

4-2009.rend.az egyes helyi önkorm.rend.felülvizsgálatáról

5-2009.(XII.11) Köztisztasági rendelet

6-2009rend.az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolg.díjairól

 

 

1-2008rend. az önkorm. 2008.évi költségvetéséről

2-2008.rend.a 2007.évi költségvetés végrehajtásáról

3-2008rend.a helyi építési szabályzatról

4-2008 X. 1. külterület szabályozásáról.

5-2008.X . 1. közterület használatáról

6-2008.rend.a helyi körny.véd.,a közter. és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló, 8-2004.rend.módosításáról

 7-2008.rend.az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolg.díjairól

 

 

 

 

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

5 5 SSA42789