EFOP-1.5.2-16-2017-00009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT

 

Kedvezményezett neve: Polgárdi Város Önkormányzata
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00009
A projekt címe: Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében
A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2018.02.01-2020.02.01
A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:
A tervezett fejlesztés a Közép-Dunántúl régióban, a Székesfehérvári járás 5 önkormányzatának konzorcium-ában tervezett megvalósítani.
A konzorcium vezetője Polgárdi Város Önkormányzata.
A konzorcium további 4 tagja:
Jenő Község Önkormányzata
Kőszárhegy Községi Önkormányzata
Nádasdladány Község Önkormányzata
Sárkeszi Község Önkormányzata

 

A pályázat célja:
A fejlesztés célja, a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok egészségügyi állapotának javítása és megtartása.

 

A projekt rövid leírása:
A fent már említett szakmai célok és tevékenységek összefogással kerülnek megvalósításra az adott település lakosságszámának arányának megfelelő mértékben, intenzitással és mennyiségben.

 

1. A szakember-ellátottság fejlesztése a térségben

 

2. A hátrányos helyzetű csoportok gazdaságilag aktív tagjait érintően egyéni fejlesztési tervek keretében megtörténik az egyéni kompetenciák felmérése, a munkaszocializáció megszerzését -a munkára való képességet javító -az álláskeresés sikerességéhez szükséges tanácsadás, a csoportos munkában történő együttműködési kompetenciák fejlesztése végül az önálló életvitelre képessé tevő programok megvalósítása.

 

3. Közösségerősítés és a közösség építése, fejlesztése céljából közösségszervezők bevonása és alkalmazása tervezett. Ezen cél elérésében tervezett tevékenységeket a települések jelenlegi közösségi tereinek kihasználásával történik a helyi település kulturális szolgáltatásainak felhasználását növelve. Ezen fejlesztési cél elérését elsősorban a fiatal korosztályok bevonásával és aktív részvételével tervezzük. Az egészséges életmód népszerűsítését célzó tevékenységekben szintén a fiatal generációk aktív részvételére számítunk.

 

4. A fejlesztéssel érintett terület vidékmegtartó képességének javítása és a helyben maradás ösztönzése érdekében a helyi közszolgáltatások elérhetőségének fejlesztését és a fejlesztett térséget kollektívan az óvodai ellátást, a gyermekjóléti szolgáltatást és a felsőfokú tanulmányaikat folytató lakosokat érintik az intézkedések.

 

A megvalósítás során 1 fő szakmai vezető, 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető kerül alkalmazásra. További 2 fő szakmai koordinátor alkalmazása történik meg heti 20 órás munkavégzéssel valamint még 2 fő szakmai koordinátor heti 4 órás munkarendben. Szakmai asszisztens foglalkoztatása heti 10 órában. Összesen további 10 fő új munkatárs felvétele tervezett a humán közszolgáltatások területén. 1 fő közösségszervező alkalmazása tervezett heti 40 órás munkaidővel.

 

A projekt megvalósítása a konzorciumi településeken és azokon belül is több helyszínen történik. Jenő községben 6 helyszínen, Kőszárhegyen 16 helyszínen, Nádasdladányban 6 helyszínen, Polgárdiban 10 helyszínen, Sárkeszin 7 helyszínen valósul meg a fejlesztés.

 

A projekt programjai a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz illeszkedik, melyben a munkanélküliség, szakképzettség hiánya, közfoglalkoztatás növelése, elszegényedő családok, önkéntes munka nem ismerése, mint problémák kerültek beazonosításra, melyekre fejlesztési lehetőségek kerültek meghatározásra.  A projektben megvalósuló programok, képzések, rendezvények, szakemberhiány orvoslása ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel összhangban kerültek meghatározásra.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.01
A projekt keretében elszámolható összköltsége: 250 000 000 Ft
A projekt keretében szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

Efop- 1.52-16-2017-00009 pályázat anyaga, PDF változat.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

4 SSA43961 SSA43968