Szolgáltatásaink

Családsegítő szolgálat

 • - Szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett családok segítése.
 • - Egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése.
 • - Tájékoztatás nyújtása szociális-, családtámogatási-, gyermeknevelési-, és társadalombiztosítási ellátások formáiról az ellátásukhoz való hozzájutás módjairól.
 • - Hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt.
 • - Segítséget nyújt nyomtatványok, kérvények kitöltésében.
 • - Adományok  közvetítése a rászorulók részére.

Gyermekjóléti szolgálat

 • - Tájékoztatás a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról valamint támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • - Családgondozás a gyermek testi-, lelki-, értelmi-, érzelmi fejlődésének elősegítése a veszélyeztetettség megelőzése, és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése céljából
 • - Káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás.
 • - Szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában is részt veszünk.
 • - Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermek elhelyezése kapcsolattartás esetében.
 • - Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, családok átmeneti otthonába jutásának elősegítése.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

SSA43142 SSA43961 sv302462