1910 -id egytanerős római katolikus jellegű, osztatlan elemi népiskola működött a községben. 1908-ban a jenői képviselő-testület úgy döntött, hogy az oktatás nehéz helyzetére és a tanulók növekvő számára tekintettel új iskolát és két tanítói lakást kell építeni. Kérték egy második tanítói állás szervezését is. Ez az építkezés igen komoly áldozatokat követelt a lakosságtól. Külső segítség nélkül nem is lettek volna képesek az építkezésre. A község az építés céljára Tóth István jenői lakostól 1800 koronáért 900 négyszögöl telket vásárolt.

A veszprémi Püspökség 5500 korona rendkívüli kamatmentes kölcsönnel járult hozzá a munkához, azzal a feltétellel, hogy a kölcsönt csak akkor kell visszafizetni, ha az iskola római katolikus jellege valamilyen okból megszünne.
A tanító akkor Koller Károly volt 1927-ig. A másik tanító működéséről 1913-ig vannak adatok, aki Szép Mariska néven szerepelt.

1929-ben két tanító, Bauer Béla és Kollár Olga volt.
1942-ben Posgay Mária tanító nevével találkozunk.
A jenői iskola épületét a II. világháborús események erősen megrongálták. A háború után lakossági összefogással újították fel az iskolát.
1947-ben államosították. A II: számú épületet 1959-ben kezdték el építeni és 1960-ban adták át, ekkor az I: számú épülethez zsibongó folyosót emeltek. Így az eddigi 3 tanteremmel szemben 5 tanteremben folyt a tanítás.
Ettől az időtől kezdve az iskola részben osztották vált. Legmagasabb évfolyama: 8 osztály. Váltott rendszerű oktatás csak a I-IV. osztályokban rendszeresített mindaddig, míg a körzetesítés kapcsán a felső tagozatosok Nádasdladányba nem, járatták 1974-ben.
Egészen 1999-ig az I: számú épület egyik utcai tantermében helyezkedett el az oltár, mivel a községnek külön temploma nem volt.
Az egyházi szertartásokat itt tartották.
A II: számú épület mögött található az iskola sportpálya.

Az államosítások után az iskola igazgatói: Bonyai Béla, Csóka János, Tompos Friderika, Mohai János, Körmendi Zoltánné, Lelovics Sándorné, Zsegő Lászlóné, Cserti Jenő, ,Németh Istvánné, az ő nyugdíjazása után 1985-től Somogyi Istvánné az iskolavezető.

Somogyi Istvánné iskolavezető

1991. szeptember 1-jétől a felső tagozat ismét itthon tanul. Az iskola igazgatója: Kis Csaba, majd Oláh Éva, Frikton Károlyné lett.
1995. augusztus 16-tól Frikton Károlyné látja el az igazgatói teendőket.
1982-től van napközis csoport, akiknek élelmezését a helyi óvoda végzi.Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

11 DSC00457 12