Időjárás

Felhőkép
Felhőkép

Hőtérkép
Hőtérkép

UV térkép
UV térkép
Pontos idő


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zfxa2qlva0

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal              

 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal  aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22.

Fejér megye, 8146 Jenő, Batthyány utca 53.

 

Ellátandó feladatok:

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző teljes körű helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Fülei Közös Önkormányzati Hivatal és Fülei Közös Önkormányzati Hivatal Jenői Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Füle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(IV. 4.) önkormányzati rendelete, a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.                

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, egyetem, igazgatásszervező vagy közszolgálati-szervező alapképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, jogász végzettség,

•         önkormányzati hivatalban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

•         Önkormányzati ASP rendszer ismerete

•         Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

•         A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

•         Végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás

•         A pályázó nyilatkozata, hogy az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatban munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

•         A pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jankovicsné Huszár Mónika nyújt, a +36202525377 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fülei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F 118-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

•         Elektronikus úton Jankovicsné Huszár Mónika helyettes jegyző részére a fule.jegyzo@t-online.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Gubicza József polgármester, Fejér megye, 8157 Füle, Petőfi Sándor utca 22. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról és az aljegyző kinevezéséről Gubicza József Füle Község Polgármestere és Kerekes Ildikó Jenő Község Polgármestere döntenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.fule.hu – 2019. május 6.

•         www.jeno.hu – 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Arhívum

Régebbi bejegyzések, az adott hónapban

Képek tipp

ifi SSA43142 SSA43968
Itt levelet küldhet az Önkormányzatnak !

Hírkereső