Időjárás

Felhőkép
Felhőkép

Hőtérkép
Hőtérkép

UV térkép
UV térkép
Pontos idő


tagságunk

 

A Jenő Községért Egyesület 2006. november 16-án alakult 17 alapító taggal. Megalakulásunk elsődleges célja az volt, hogy az induló Leader programba bekapcsolódva tevékenykedjünk a település érdekében.

Az újjászerveződött egyesület 2010. június 23-án megtartott közgyűlésén módosította alapszabályát, és benyújtotta a Fejér megyei Bírósághoz a kérelmet a közhasznúvá válás céljából. Tagságunk létszáma ekkor

A módosított Alapszabályban megfogalmazott célunk a következő: Óvni a település természeti és épített értékeit szellemi és tárgyi javait. Munkálkodni ezen értékek gyarapításán részt venni a község fejlődési irányának meghatározásában, a sporttevékenység fellendítésében, rendezvények szervezésében, kézműves hagyományok ápolásában, azok gyakorlati oktatásában.

Feladata: Jenő község lakossága körében segíteni a környezettudatos, természetbarát szemlélet kialakítását, segíteni a település polgárainak a közügyekben való tájékozódást. Részt venni a sportolási, művelődési, turisztikai lehetőségek javításában, a környezet védelmében és annak szépítésében. Célja és feladatai elérése érdekében együttműködik más szervezetekkel, intézményekkel. Részt vesz céljai megvalósításával összhangban azokat elősegítő meghirdetett pályázatokon.

Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26 §. c. pontja alapján az alábbi:

 

4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

7. Kulturális örökség megóvása.

9. Környezetvédelem.

14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 

[print_link]

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Arhívum

Régebbi bejegyzések, az adott hónapban

Képek tipp

4 3 D:DCIM100HDCAMHDP_0832.JPG
Itt levelet küldhet az Önkormányzatnak !

Hírkereső