PÓTÖSSZEÍRÁS Dokumentum_2022-11-15_220341S25C-922101112040

 

2022. október 1-től indul a népszámlálás, aki teheti töltse ki online kérdőívet!

A népszámlálás révén pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról. Számos információt tudhatunk meg például az ország nemzetiségi és vallási összetételéről, az itt lakók élet- és lakáskörülményeiről.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld, melyet fontos, hogy megőrizzenek. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található.

A nepszamlalas2022.hu oldalon október 1-jétől a „Kitöltöm most!” gombra kattintva a kód begépelését követően tölthető ki a lakáskérdőív és annyi személyi kérdőív, ahányan a lakásban laknak.

Kérjük, őrizte meg a felkérőlevelet!

Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből derül majd ki.

A népszámlálási KÉRDŐÍVET önállóan, interneten keresztül OKTÓBER 1. ÉS 16. KÖZÖTT LEHET KITÖLTENI egy erre a célra létrehozott, zárt rendszerű, ONLINE FELÜLETEN! (Ez benne lesz a tájékoztató levélben.)

Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között.

Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

További információk: www.nepszamlalas2022.hu

A népszámláláson való részvétel kötelező!

ksh

 

 

Tájékoztatás – 2022. évi népszámlálás

A számlálóbiztos feladata:

A számlálóbiztos munkája során ellenőrzi a lakás- és egyéb címek teljességét és helyességét. Szükség esetén tájékoztatja a háztartásokat a népszámlálási tudnivalókról, és az interneten nem válaszoló háztartásokról lakás- és személyi kérdőíveket tölt ki.

A népszámlálás fő szabálya szerint minden személyt egyszer kell összeírni, mégpedig azon a lakcímen, ahol életvitelszerűen lakik.

Az összeírás körébe tartozó címeken a válaszadási kötelezettség az adott háztartásban élő valamennyi személyre vonatkozik. Az adatszolgáltató az adott háztartásban élő bármelyik, 18. életévét betöltött cselekvőképes személy lehet. Cselekvőképtelen személy esetében a törvényes képviselő/gondnok nyilatkozik, míg korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselő/gondnok hozzájárulása szükséges. Amennyiben egy család él az adott címen, megengedett, hogy az adatszolgáltató a vele egy háztartásban élő családtagjairól azok távollétében nyilatkozzon.

A számlálóbiztosnak terepmunka során névre szóló számlálóbiztosi igazolvánnyal kell igazolnia magát, és amennyiben azt az adatszolgáltató kéri, a személyazonosságát igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) felmutatásával. A felmutatott okmányról az adatszolgáltató másolatot nem készíthet.

A népszámlálási kérdések megválaszolása kötelező, ugyanakkor a különleges adatok (vallási és nemzetiségi hovatartozás, egészségi állapot, fogyatékosság) megadása önkéntes! A megtagadás szabálysértésnek minősül!

A számlálóbiztosnak kell a kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

A munkavégzés időtartama: 2022. október 17 – november 20.

A népszámlálással kapcsolatban további információ megtekinthető a www.nepszamlalas2022.hu oldalon.

Kérjük, hogy segítse a számlálóbiztosok munkáját, a népszámlálás sikeres lebonyolítását!

Jenő, 2022. október 3.

 

dr. Bodor Katalin

jegyző, helyi népszámlálási felelős


 

Számlálóbiztosok Jenő településen:

Egy-egy utca több számlálóbiztoshoz is tartozhat!

 

Becsvárdi Tamás Lászlóné

Andrássy utca

Batthyány utca

Fő utca

Hősök utca

Nagy Sándor utca

Ráchegy utca

Rákóczi utca

Szabadság utca

 

Farádi-Szabó Lászlóné

Andrássy utca

Hősök utca

Kossuth utca

Köztársaság utca

Nagy Sándor utca

Petőfi utca

Széchenyi utca

 

Tombáczné Hári Melinda

Ady utca

Andrássy utca

Batthyány utca

Fő utca

Jókai utca

Kossuth utca

Nagy Sándor utca

Petőfi utca

Ráchegy utca

Rákóczi utca

 

 

 

 

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

posta SSA43982 sv302460