Tisztelt Jenőiek!

Elkészült a 2011. évben megrendelt közvilágítás bővítése, melynek keretében az Öreghegyben és a Batthyány utcát a Széchenyi utcával összekötő járdaszakaszon felszerelésre kerültek az oszlopok és lámpatestek, a fejlesztés 1 millió 887 ezer Ft-tal terhelte az Önkormányzat költségvetését.

A nyár végén a Magyar Aszfalt KFT elkészítette a buszforduló útburkolatának szélesítését és a Jókai utca kátyúzását, ez 1 millió 158 ezer Ft ráfordítással valósulhatott meg. Ősszel megtörtént az Egészségház tisztasági festése és ezt követően, hogy a település legkisebb lakói számára a várakozás nehéz perceit kicsit kellemesebbé tegyük, a gyermekorvosi és a védőnői váró falait ismert, vidám mesehősökkel díszítettük.

Az általános iskolában az alsó tagozatban 47 gyermek kezdte meg tanulmányait az idén ősszel, akik nagy része a délutáni napközis foglalkozást is igénybe veszik, ezért a felújított étkezőbe újabb székeket vásárolt a hivatal, hogy a gyermekek kényelmesebben étkezhessenek.

A tavaszi közmeghallgatáson felmerült a helyi piac létrehozásának a lehetősége, ezt követően a kiküldött kérdőívekből 512 db érkezett vissza és kiderült, hogy 456 fő támogatja a piac kialakítását és 57 fő szívesen árusítana is a piacon. Október hónapban kiírásra került pályázat helyi piac kialakítására, mivel 100% támogatottság abban az esetben jár a pályázónak, ha az nonprofit szervezet, így ezt a pályázatot a Jenő Községért Egyesület nyújtja be, melynek keretében a Hősök utca 1. szám alatti önkormányzati telken egy közösségi térrel egybekötött elárusító helyekkel ellátott piac kerülne kialakításra.

A pályázatot egy külsős cég készíti, az Önkormányzat csak az adatokat szolgáltatja a készülő anyaghoz. Amennyiben a pályázat nyer , a község arculata egy újabb üde színfolttal bővül.

- A közigazgatás rendszere teljes egészében átalakításra kerül a következő évtől. A megelőző munkálatok már elkezdődtek, sőt van, ami már le is zárult. A két legfontosabb, amely Jenő község lakóit is érinti, hogy a járási hivatalok kialakítása illetve az a tény, hogy a 2000 főnél kevesebb lakosságszámú településeken önálló önkormányzati hivatal nem működhet. Sajnos mindenre kiterjedő, teljes tájékoztatást még nem tudunk adni, mert az még a Hivatal előtt sem ismert, de a biztos tényeket szeretnénk Önökkel megosztani. 2013. január 01-től Jenő község Polgárdi járáshoz fog tartozni, melynek központja Polgárdi Város.

Így a jövő évtől teljes egészében az Okmányirodai ügyek intézését itt kell kezdeményezni ( személyi okmányok készítése, lakcímváltozással kapcsolatos bejelentések, gépkocsi nyilvántartással kapcsolatos ügyek ). Polgárdi járáshoz fog tartozni a gyámügy, az építésügy és a szociális ügyek egy része, így például a gyámügy keretein belül kell intézni a Rendszeres Gyermekvédelmi támogatást és a járási hivatal fog dönteni a közgyógyellátásról, az ápolási díjakról és az időskorúak járadékáról. 2012. október 31-ig az önkormányzatoknak megállapodást kellett kötni a Kormányhivatallal, mivel a járásokba tartozó önkormányzatoknak kell biztosítania mind a tárgyi, mind a személy feltételek meglétét a felálló járási hivatalokban. A megállapodást több egyeztetés és felmérés megelőzte, melynek keretében megállapításra került, hogy a tárgyi feltételekhez ( bútorok, telefon, személyi számítógépek) Jenő községnek mivel kell térítésmentesen hozzájárulnia.

A személyi feltételeknél a Kormányhivatal döntése értelmében a Hivatalnak 1 főt kell átadnia a járási hivatalnak, mivel az Önkormányzati Hivatalban 2 fő köztisztviselő dolgozik, így az a döntés született, hogy Jenő község szeretné megtartani a dolgozóit, hisz egy ember érdemi munkát nem tudna végezni. A község úgynevezett üres álláshelyet kíván átadni a létrejövő járási hivatalnak, melyet majd a járás betölt megfelelő végzettségű szakemberrel. A másik nagy feladat a közös Önkormányzati Hivatal felállítása. Igaz, erről kötelezően a következő év elején kellene csak dönteni, de a Kormányhivatal szorgalmazza, hogy a megyében lévő összes önkormányzatnak már ez év végére meglegyen a döntése, hogy mely településsel kíván társulni.

A település vezetése több szempontot is szem előtt tartva, elsődleges célként figyelembe véve azt állította fő feladatnak maga elé, hogy olyan közös hivatal jöjjön létre, hogy a község lakói továbbra is helyben tudják intézni ügyeiket és csak a törvényben előirt feladatok intézése miatt kelljen máshova utazniuk. illetve figyelembe lett véve a tavasszal visszaérkezett 512 db kérdőív eredménye is, mely szerint 359 fő Füle és 145 fő Nádasdladányt jelölte meg a társulás másik tagjaként. Így a döntés értelmében Füle Község Önkormányzatával hoz létre új közös hivatalt Jenő, erről a szomszédos települések értesítve lettek. Jenő és Füle Önkormányzata egyaránt szem előtt tartotta, hogy az elmúlt 14 évben már a Körjegyzőség keretein belül a két község együtt tudott működni és mindkét fél kinyilvánította azt a szándékát, hogy amennyiben azt az új önkormányzati törvény engedi, mindkét településen fenn kívánja tartani a hivatalt, az ügyek intézése végett. Az átállás így talán könnyebb és egyszerűbb lesz, mert az új közös hivatal a körjegyzőség utódjaként tud majd működni, mindenki megelégedésére.

Rábai Brigitta , Vargáné Kerekes Erzsébet

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

D:DCIM100HDCAMHDP_0822.JPG D:DCIM100HDCAMHDP_0683.JPG D:DCIM100HDCAMHDP_0804.JPG