Jenői Lakodalmi rigmusok

Menyasszonybúcsúztató

Fehér galamb száll a házra,
Édesanyám, Isten áldja !
Köszönöm a szívességét,
Az eddig való nevelését.

Sárga madár a víz mellettt,
Édes Szülő, Isten veled !
Úgyis tudom, fáj a szíved,
De azért csak Isten veled!


(Búcsú a testvéreidtől)

Kedves testvéreim, tőletek búcsúzok,
Szívemből nektek is minden jót kívánok.
A nagy Úristen áldása maradjon rajtatok,
Hogy el ne is hagyjon,
Az örökéletből nektek is részt adjon !

Esküvőről hazajönnek

Legyen dicsőség az Istennek az égben,
Mert szerencsésen vittük nagy dolgunkat végbe.
Nem volt hiába fáradozásunk,
Mert szép menyasszonyt kaptunk

A vőlegényünk mellé.
De már meg is esküdtek Isten rendelése szerint.
Foglaljunk helyet egy kis lakomára!
Te meg cigány, húzd rá, hogy ma este
Határtalan legyen a vígság kedve!

 

 

 

Vacsora előtt

Halljunk szót!
Látom, sokan vannak, sokan várakoznak,
Hogy a konyhából már ételt mikor hoznak.
Tudósítom vendégeim sorát,
Legyenek készen, hozom a vacsorát.
Ilyen csemegét még sohasem ettek,
Elsorolom menten a szakácsnék mit főztek.
A disznó hidast már tíz napja kergetjük,
Verebek árnyékát mind földhöz vertük,
Ajtók nyikorgását tarisznyára szedtük,
Nyulak heverését mind agyonütöttük.
Levest hoztam, melyben lesz
Macskaszőr, meg vagy száz kanegér,
Ezer szúnyog fogja, meg száz denevér,
De jó kövér.
Sült pecsenye helyett fejszének a foka,
Harminckilenc éves keréknek az agya.
Rókának farkával, cinege májával,
Jól be lesz mézezve ökörsóhajtással.
Szarvasbogarakból szekeret csináltunk,
Minden jó étkeket azon felhordunk,
Ráncos bocskorokban azokat tálaljuk.
Kedves vendégeinknek jó étvágyat kívánunk!

 


Leves köszöntése

Tele van e hajlék sok tisztes vendéggel,
Tele vana a kezem tyúkhúsos metélttel.
Aki a száját elhozta, ehetik,
De csak úgy, hogyha elébe tétetik.
A leveshez majd villát is hozok,
A hosszúmetélthez ollót is adok,
Mert uraim, oly hosszú a metélt,
Hogy odakint a konyhában
Három jenői cigánynak kivágta a szemét.

Pörkölt behozatalakor

Itt a jó pörkölt egy jókora tállal,
Egyenek, barátaim, ne csak immel-ámmal,
Mert azt mondja erről egy pecsétes levél,
Aki ebből száz évig eszik, biztos sokáig él.

Kakasköszöntő

Behoztam a kakast egész tarajával,
Jó puhára főzött rizskásával.
Jó gazdánk nem gondolt a maga tyúkjára;
Tessék hát, Uraim.
Költsék Isten áldásával.

Sütemény

Ime a tésztából jóféle sütemény,
Nincs ebben sem bors, sem kömény.
Le van ez cukrozva, cukormázazva,
Mint borbélylegény, be van púderozva.
Édes ez, mint csúrgatott méz,
Mindjárt megkívánja, hogyha az ember ránéz.

Asztalkikérés

Mennyei Péter azt írja több játékos versében;
Étel, ital, álom,
Szükséges e három!
A mi vőlegényünk és menyasszonyunk
Étellel és itallal meg van elégedve,
Ezért Násznagy Uramhoz volna egy kérésem;
Ígértem egy pár táncot.
Ha Násznagy Uram megengedné,
Hogy az asztalokat esti helyükről kirakhatnánk
És helyébe az ígért táncot megadhatnánk.

 


Menyasszonytánc

Íme, itt áll elöttünk ékes menyasszonyunk,
Hogy menyecskefejjel először mulasson.
Mindenki táncoljon vele egy kurtát,
Csak vigyázzanak, hogy le ne tiporják a cipője sarkát!
Gondoljanak arra, hogy drágáért varrták.
Azután tömjék meg bankóval a markát.
Az asztal közepén van egy üres tányér,
Én kezdem a táncot, a többi meg ráér.
Addig menjenek haza tizesért, huszasért, százasért.
Te meg cigány, húzd rá az új házaspárért!

Forrás; Thurzó Gergő ; Jenői lakodalmi rigmusok Népművészeti Intézet 1954. Július

 

 

 


Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.

Széchenyi 2020

Magyar Falu Program

magyar falu program

Arhívum

Képek tipp

9 SSA42710 6